Site Overlay

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Japans in Utrecht, augustus 2021.

Bevestiging van Inschrijving
Door te betalen is je inschrijving bevestigd.

Annuleringen
Annuleer je je aanmelding na betaling, dan krijg je tot 21 dagen voor aanvang van de cursus 75% van het cursusgeld terug. Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus vindt 50% restitutie plaats bij afmelding; daarna vindt geen restitutie plaats. Neem altijd schriftelijk contact op. Ook in het geval van overmacht, zowel voorafgaand als tijdens de cursus, neem je schriftelijk contact op voor annulering en (gedeeltelijke) restitutie.  

Zijn er te veel annuleringen om de cursus door te laten gaan, dan kan Japans in Utrecht de cursus in zijn geheel afzeggen. In dat geval vindt er restitutie plaats. Moet Japans in Utrecht de cursus om persoonlijke redenen van de docent gedurende de looptijd van de cursus annuleren, krijg je restitutie over de niet-gevolgde lessen. 

Uitval van lessen
In het geval van ziekte van de docent, wordt er een extra week aan de cursus toegevoegd. In het geval van ziekte van de deelnemer, is er geen inhaalmoment. Hij/zij heeft toegang tot het materiaal en mag altijd contact opnemen met vragen daarover.  

Aansprakelijkheid
Japans in Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Materiaal
Het geleverde is alleen voor jouw persoonlijk gebruik, als deelnemende student. Het staat je uiteraard vrij om het te uit te printen of op je computer op te slaan, maar delen met anderen is nadrukkelijk niet toegestaan.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Voorwaarden bij privéles

Bevestiging van Inschrijving
Door te betalen is je inschrijving bevestigd.

Annuleringen
Annuleer je je aanmelding na betaling, dan krijg je tot 14 dagen voor aanvang van de cursus 75% van het lesgeld terug. Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus vindt 50% restitutie plaats bij afmelding; daarna vindt geen restitutie plaats. Neem altijd schriftelijk contact op. Ook in het geval van overmacht, zowel voorafgaand als tijdens de cursus, neem je schriftelijk contact op voor annulering en (gedeeltelijke) restitutie.  

Uitval van lessen
In het geval van ziekte van de docent, wordt de les in overleg ingehaald. Studenten kunnen lessen tot 24 uur van tevoren afzeggen en de les in overleg inhalen. Binnen 24 uur van tevoren, tenzij in het geval van overmacht, ben ik helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
Japans in Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Materiaal
Het geleverde is alleen voor jouw persoonlijk gebruik, als deelnemende student. Het staat je uiteraard vrij om het te uit te printen of op je computer op te slaan, maar delen met anderen is nadrukkelijk niet toegestaan.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.